| 13.06.2018

Hankenlärare utsedd till hedersuppdrag

Universitetsläraren Jannika Lassus har utsetts till ny medlem i Svenska språknämnden i Finland.

Svenska språknämnden i Finland fungerar som stöd för den svenska språk- och namnvården. Språknämnden har som uppgift att fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän natur och att komma med språkpolitiska ställningstaganden.Mandatperioden sträcker sig över tre år, 1.6.2018-31.5.2021.De övriga medlemmarna i nämnden är:•    professor Johan Bärlund (Helsingfors universitet), ordförande
•    redaktören Dan Lolax (Åbo Underrättelser)
•    lektorn i modersmål och litteratur Michaela Örnmark (Tölö gymnasium)
•    universitetslektor Bodil Haagensen (Jyväskylä universitet)
•    ledande språkvårdaren Anna Maria Gustafsson (Institutet för de inhemska språken)