| 24.01.2018

Hanken fortsätter som PRME Champion

Hanken har för tredje gången i följd utsetts till en av 38 högskolor i världen som ingår i PRME Champions.

Principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) är ett FN-organiserat initiativ som startade 2007 för att synliggöra hållbarhet i högskolor runt om i världen och utbilda ekonomer som kan driva igenom en förändring i framtiden.

Sekretariatet för PRME offentliggjorde 23.1.2018 på World Economic Forum i Davos, Schweiz de 38 utvalda institutioner bland 650 möjliga, som kommer att vara medlemmar i PRME Champions 2018-2019. Gruppen arbetar med att vidareutveckla en ansvarsfull ekonomutbildning och jobba på projekt som tangerar de utmaningar som FN:s globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030) ställer.

- Hankens ständiga engagemang både på Champions nivån och också inom PRME som helhet uppskattas mycket och vi på PRME gläder oss åt att välkomna Hanken till en ny tvåårsperiod som Champion, säger Jonas Haertle, chef för PRME på FN.

En av grundpelarna för Hankens verksamhet är att främja socialt ansvar i alla aktiviteter under ledorden etik, ansvar och hållbarhet. Högskolan är en aktiv del av PRME Champions flaggskeppsprojekt “Mainstreaming the SDGs in PRME Institutions” och har förbundit sig till att integrera målen för hållbar utveckling både i undervisningen, forskningen och i arbetet med samarbetspartners.

I april 2008 blev Hanken, som den första finländska högskolan, godkänd som medlem i PRME genom att underteckna PRME-principerna för ansvarsfull ekonomutbildning. Högskolan utsågs första gången som medlem till PRME Champions-gruppen år 2013. Mera information om vårt PRME arbete finns i PRME rapporten 2015-2016

PRME sekretariatets officiella uttalande finns på:
http://www.unprme.org/news/index.php?newsid=485#.WmhTXa6WbIU

För mera information om PRME vid Hanken och PRME Champions:

Martin Fougère
Associate Professor in Politics and Business and PRME Coordinator
Tfn: 040 352 1278
E-post: martin.fougere@hanken.fi