| 10.05.2017

Projektkurs i företagsansvar och humanitär logistik

Hankens kompetenscenter för företagsansvar, Centre for Corporate Responsibility (CCR) har under våren anordnat en kurs i företagsansvar och humanitär logistik (Project Course in CSR and Humanitarian Logistics).

Målet med kursen var att ge studerandena en fördjupad uppfattning av frågor kring socialt och miljöbetingat ansvar genom att analysera och lösa verkliga problemställningar som de fått av olika företag och organisationer. I praktiken betyder det att studerandena utfört konkreta projekt tillsammans med organisationerna och CCR har styrt den akademiska inramningen av projekten.

-Studerandena har gjort ett otroligt bra jobb med konkreta, t.om. kreativa förändringsplaner och förslag samtidigt som de uppfyllt de akademiska ramar för vetenskapligt arbete vi har lagt upp, berömmer Nikodemus Solitander, direktör för CCR.Deltagarna har fått samla och analysera information genom t.ex. telefonintervjuer för att på basis av materialet kunna ge svar på frågor relevanta för uppdragsgivaren. Bland projektuppdragen återfanns frågeställningar kring familjeföretags samhällsansvar, att producera videor om hållbarhet och företagsansvar och att skapa riktlinjer gällande företagsansvar för uppstartsföretag.- Jag tycker kursen gav oss värdefull praktisk erfarenhet och en chans att jobba med verkliga företagscase i samarbete med kända företag och organisationer. Vi har fått lära oss tidshantering, att nätverka och att anpassa oss till ett ständigt föränderligt projekt, säger Elina Iamsia som deltog i projektkursen.

unicef.jpg

   Elina Iamsia, Mohammad Rashid och Sofia Fagerström samarbetade med UNICEF
Företag/organisationer som engagerat sig i kursen är:Danske Bank
EETTI
Fazer
FCA
FIBS
Helen
Helsinki Think Company
Koskisen
Miltton
UNICEF Finland
Vaisala
YK-Liitto