| 02.09.2022

Inskriptionen 2022: ”Hanken ska attrahera och integrera fler utländska studenter i det finska näringslivet”

Rektor Ingmar Björkman vid talarpodiet på inskriptionen 2022
– Hanken ska sträva efter att i framtiden på ett utmärkt sätt bidra till att ett mycket större antal utländska medborgare söker sig till Finland och integreras i det finländska arbetslivet. Det konstaterade rektor Ingmar Björkman på Svenska handelshögskolans inskription 1 september 2022.

Enligt Ingmar Björkman är den grundläggande frågan varför en internationell student skulle välja just Hanken i Finland.

– Utgångspunkten måste vara att vi har utbildningsprogram som verkar attraktiva när de marknadsförs men också att kvaliteten på vår undervisning är utmärkt.

För att integrera utländska studenter i Finland kommer det också att vara essentiellt att erbjuda praktikplatser som studenterna kan få tillgång till redan under studietiden.

 – Här riktas min blick osökt mot de företag och organisationer som har ett nära förhållande till Hanken. Min förhoppning är att dessa i framtiden generöst kunde erbjuda sommarpraktik till de utländska kunskapsarbetare som vårt land är i så stort behov av i framtiden. 

Hankens styrelseordförande Christoph Vitzthum lyfte också fram utbytesstudenterna i sitt tal på inskriptionen.

– Enkäter visar att Hankens utbytesstudenter är nöjda med sin tid här, extremt nöjda faktiskt. Vi vill locka ännu fler examensstudenter till Hanken och då måste vi se till att våra internationella utbildningsprogram är tillräckligt lockande. I dag har vi också fler studenter från Sverige än någonsin och de får gärna bli ännu fler, sade Christoph Vitzthum.

Trots att rektor Ingmar Björkman i sitt tal lyfte fram betydelsen av att öka andelen utländska studenter vid Hanken påminde han om det mycket viktiga nationella ansvaret Hanken har för att utbilda svenskkunniga ekonomer för det finska samhället. 

– Detta ansvar är helt centralt för oss på Hanken och kommer att så förbli.

I samband med inskriptionen delade rektorn ut högskolans medalj som instiftades år 1953. I år tilldelades medaljer i brons som erkänsla för 25-årig tjänstgöring till universitetslektor Jan Antell i Helsingfors och professor Petri Mäntysaari samt lektor Christian Johansson i Vasa.

Svenska handelshögskolan inledde nu sitt 114:e läsår i Helsingfors och sitt 43:e läsår i Vasa.