| 15.06.2021

Doktorsavhandling: Ledare och yrkesverksamma bör tänka mer paradoxartat

I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.

I dagens snabbt föränderliga värld utmanas yrkesverksamma inom organisationer som aldrig tidigare i att bredda sin kompetens och samarbeta över traditionella gränser. På samma sätt står ledare inför förändringar eftersom traditionella ledarroller skiftar mot att uppmuntra personalen att ta ansvar.     

Ny forskning tyder på att medlemmar i organisationer bör acceptera och engagera sig i reflekterande metoder, som att ompröva hur man uppfattar sig själv och självklara idéer och prioriteringar. Om man förstärker paradoxartat tänkande och tar flera motsatta intressen i beaktande samtidigt, kan det i slutändan resultera i viktiga, hållbara resultat.

I sin doktorsavhandling med titeln "The Art of Knowing: An Ethnography Inside a Financial Services Organization" studerar Lauri Storbacka professionell praxis och dynamiken med att arbeta över olika kunskapstraditioner.

– Kunskap ses ofta som ett företags mest strategiskt viktiga resurs och många organisationer är oroade över hur man hanterar kunskapen hos sin personalstyrka. Kunskap skapas eller delas emellertid inte som en enhet, utan som ett resultat av en handling från personen med kunskap, påpekar Storbacka.

Storbackas forskning tar upp utmaningarna relaterade till kunskap och det nära sambandet mellan makt och kunskap. I organisationslivet, i situationer som involverar osäkerhet och tvetydighet, finns det ofta konkurrerande uppfattningar, motsägelser och motstridiga intressen gällande vad som utgör 'legitim' kunskap.

– Jag fann att vi lätt styrs av våra egna önskningar och uppfattningar om vår roll, att vi är bundna av våra gamla sätt att tänka och agera och ett behov av att svara på vad som förväntas av oss. Den här typen av 'professionell specialisering' komplicerar samarbetet och vi kanske inte uppfattar den större bilden och hur andras expertis passar in i sammanhanget för vårt eget arbete, säger Storbacka.

Du kan läsa hela avhandlingen här.

Lauri Storbacka försvarar sin doktorsavhandling kl. 12:00 den 17 juni 2021.
Studieområdet är företagsledning och organisation.
Opponent: Professor Jane McKenzie, Henley Business School, University of Reading
Kustos: Professor Sören Kock

Disputationen hålls via videokonferens.
Videokonferensen nås via Teams via denna länk.