| 24.02.2021

Allt fler äldre bor ensamma och det påverkar vården – Hanken med i nytt EU-projekt

digitala färdigheter
Det finns skillnader i vem som tar hand om vårdarbetet i olika EU-länder.

- Traditionellt är vård något som ansetts som familjernas inre angelägenhet i många europeiska länder. För närvarande pågår det ändå ändringar gällande såväl teknologi och familjestrukturer som inverkar på vårdansvaret på ett sätt som det är viktigt att forska om, säger Charlotta Niemistö, som är ansvarig forskare i projektet Ensam men ansluten? Digital (o)jämlikhet i vård och generationsrelationer hos äldre ensamboende på Hanken.

Projektet ingår i EU:s forskningsprogram om demografiska ändringar. Konsortiet leds av äldre forskare Miranda Leontowitsch och professor Frank Oswald på Goethe universitetet i Frankfurt. Forskningsmaterialet kommer att basera sig på intervjuer som görs med över 60-åriga i olika EU-länder.

- Skillnaderna i de digitala färdigheterna har en inverkan på den vård man får. För närvarande är det till exempel aktuellt att fråga hur de digitala färdigheterna påverkar tillgången till coronavaccin, säger Niemistö.

I projektet deltar också emeritusprofessor Jeff Hearn från Hanken. Han har i tiotals år forskat om frågor kring ålder och hur det samverkar med bland annat genus och etnicitet.

- Det är viktigt att uppmärksamma de olika situationerna som äldre lever i. Många som är pensionerade jobbar fortfarande, i vissa fall för flera arbetsgivare. En del gör också volontärjobb och deltar i att ta hand om sina barnbarn, partner, vänner osv.

Hearn and Niemistö anser att ålder och generationsfrågor borde tas med i alla organisationers politikprogram.

Forskningsfinansieringslandskapet har under de senaste åren genomgått stora förändringar inom EU – forskningen väntas i dag alltmer svara på samhälleliga frågor. Det förväntas också att forskarna i en allt strörre grad deltar i att skapa förståelse om samhälleliga utmaningar och mervärde för samhälleligt beslutsfattande. De väntas också delta i den offentliga debatten.

- Det är för att de som möjligen har nytta av resultaten ska kunna ta del av dem, säger Niemistö.
 

Kontaktuppgifter:

Charlotta Niemistö, charlotta.niemisto@hanken.fi

Jeff Hearn, jeff.hearn@hanken.fi

 

Mer om Niemistös och Herns forskning i den färska antologin Age at Work: Ambiguous Boundaries of Organizations, Organizing and Ageing som de skrivit tillsammans med Wendy Parkin (Storbritannien) och Richard Howson (Australien).