| 11.02.2021

“Gott rykte, kurser av god kvalitet, intressant kultur”

Utbytesstudenter hösten 2020
Varken coronapandemi eller distansstudier påverkade höstens utbytesstudenters erfarenheter av Hanken. Enligt en enkät som utförts bland utbytesstudenter som vistats här under hösten 2020 skulle hela 98% av dem som svarade rekommendera Hanken som utbytesuniversitet.

- Vi är väldigt glada och stolta över hur väl våra lärare lyckats i att ordna distansarrangemangen, det här uppskattades verkligen av studenterna, säger Johanna Lilius, chef för internationella relationer på Hanken.

Majoriteten av utbytesstudenterna tyckte att kursutbudet var brett vid Hanken och man uppskattade speciellt utbudet av kurser i hållbarhet. Distansundervisningen fick gott betyg då 86% uppgav sig vara nöjda med undervisningsmetoderna. Trots att distansstudier dominerade under höstterminen, uppgav ändå 26% att de haft tillgång till närstudier också, både i Vasa och Helsingfors.

Studentkåren fick också en eloge för att ha kunnat organisera aktiviteter trots det svåra pandemiläget.
Den sociala biten utöver studierna blev ännu viktigare under höstterminen 2020 då undervisningen till största delen gavs online och det därför inte i lika hög grad blev en naturlig fysisk interaktion i samband med den.

-    Studenttutorernas insats bidrog till att utbytesstudenterna ändå upplevde att höstterminen vid Hanken var givande, säger Towa Blomqvist, internationell koordinator.

Det så kallade Buddy-systemet, där frivilliga lokala studenter i tillägg till student-tutorerna i Exchange Committee, ställer upp som en lokal kontakt under terminen uppskattas också.

Det som årligen får mest negativ feedback i enkäten är boendet. Studenterna anser att avståndet till Hanken är för långt och priset för högt, vilket Hanken naturligtvis inte kan påverka.

Enkäten har gjorts terminsvis bland de studenter som vistats som utbytesstudenter vid Hanken ända sedan år 2012. På enkäten svarade den här gången 43 av totalt 60 utbytesstudenter (72%), vilket är en bra svarsprocent.

Mera information:

Johanna Lilius
Chef, Internationella relationer
johanna.lilius@hanken.fi