| 03.02.2021

Taloustutkimus enkät: Hanken & SSE Executive Education är bäst inom sitt område

Beslutsfattare inom affärslivet rankade Hanken & SSE Executive Education högst i många av delområden av Taloustutkimus årliga undersökning gällande företagsimage.

I enkäten rankade beslutsfattare Hanken & SSE Executive Education som nummer ett vad gäller utbildarnas expertis, programmaterialets kvalitet, serviceutveckling och arbetsgivarens rykte. Andra kriterier där Hanken & SSE också uppnådde toppresultat var förståelse av kundens företagsverksamhet, servicekvalitet, kundservice, utbud av tjänster, prisnivå och servicepålitlighet.

- Att arbeta och leda i osäkerhet har blivit normen. Det uppmuntrar oss att ständigt hitta nya lösningar för våra kunder då vi nu fått höra att vi uppfattas som en viktig partner att komma tillrätta i denna alltmer komplexa affärsvärld med, säger Marc Hinnenberg, VD för Hanken & SSE Executive Education.

Om studien

Taloustutkimus genomför årligen en oberoende undersökning gällande finländska utbildningsleverantörer bland beslutsfattare inom affärslivet. Totalt 2 736 beslutsfattare i olika branscher rankade 148 företag från 12 olika branscher i undersökningen. Inom utbildningsbranschen bedömdes 30 leverantörer av 427 beslutsfattare.

Läs mer om undersökningen på Taloustutkimus webbplats (på finska).

För mer information:

Marc Hinnenberg
VD Hanken & SSE Executive Education
marc.hinnenberg@hankensse.fi
+358 40 515 7710