| 02.09.2019

Hanken lämnar Tritonia samarbetet

Hanken Svenska handelshögskolans bibliotekstjänster i Vasa flyttar från Tritonia-biblioteket till Stadsbiblioteket från och med 1.1.2020. I och med flytten kommer all biblioteksservice att kunna erbjudas ett stenkast från Hanken.

Hankens kursböcker kommer att finnas för utlåning i Stadsbibliotekets utrymmen på Biblioteksgatan 13 från och med början av nästa år. Serviceutbudet för studenter förbättras avsevärt efter flytten då undervisnings- och handledningstjänster i informationssökning och akademiska färdigheter kommer att erbjudas i Hankenbyggnaden och således kan integreras ytterligare i undervisningen.Bibliotekstjänsterna i Vasa kommer framöver att vara mera integrerade med Hankens övergripande biblioteksservice, som svarar på de utmaningar framtiden för med sig.– Förändringen är ett led i att vi förbereder oss för kommande digitala lösningar. Allt mera undervisningsmaterial är tillgängligt enbart elektroniskt och den här utvecklingen sker snabbt inom de ekonomiska vetenskaperna, säger Tua Hindersson-Söderholm, bibliotekschef på Hanken.Rektor Karen Spens lyfte i sitt inskriptionstal i Vasa idag fram att Hankens styrelse på sitt senaste möte efter en lång begrundan beslutat att flytta låneservicen till Vasa stadsbibliotek.– Detta är inte en språkpolitisk fråga, utan av de alternativen som stod till buds, ansågs ett nytt samarbete med Vasa stadsbibliotek erbjuda de bästa tjänsterna för Hankens studenter och personal, samtidigt som det är både kostnadseffektivt och erbjuder möjligheter till integration av verksamheten med Helsingfors, säger Spens.Under våren kommer det dessutom att skapas nya läs- och grupparbetsplatser i Hankens huvudbyggnad i Vasa. Förändringen i biblioteksväsendet har sin upprinning i att Vaasan ammattikorkeakoulu avslutade sitt avtal med Tritonia-biblioteket. Vasa universitet köpte Tritonia-fastigheten och avser att flytta bort biblioteket.Mera information:
Tua Hindersson-Söderholm
Bibliotekschef
Tfn +358 40 352 1408
E-post: tua.hindersson-soderholm@hanken.fi