| 21.08.2019

Shuili Du från University of New Hampshire gästande Fulbright-forskare på Hanken

På Hanken inleder professor Du ett nytt projekt, som fokuserar på hur företag kan se över sina strategier och program angående företagsansvar för att möta utmaningarna i den artificiella intelligensens tid.

Shuili Du forskar och undervisar under hösten 2019 på Hanken inom ramen för Hankens samarbetsavtal med Fulbright Center. Hon är känd för sin forskning inom företagsansvar (CSR).

Shuili Du är gästande Fulbright-forskare på Hanken.jpg

Du är Associate Professor of Marketing vid Peter T. Paul College of Business and Economics, University of New Hampshire. I sin forskning  undersöker hon om, och på vilket sätt, företagsansvar och hållbarhetsinitiativ skapar affärsvärde. Det handlar till exempel om vilka faktorer som påverkar den eventuella effekten som företagsansvar har på kundlojalitet, på företagets förmåga att förnya sig, och till vilken grad företagsansvar skyddar ett företag i en krissituation.

På Hanken inleder professor Du ett nytt projekt som undersöker hur företag kan se över sina strategier och program angående företagsansvar för att möta utmaningarna i den artificiella intelligensens tid.

I sin forskning fokuserar hon på hur konsumenternas förväntningar på och reaktioner till AI-relaterat företagsansvar skiljer sig mellan konsumenter i Finland och USA. I projektet undersöks hur effektiva olika CSR-åtgärder är när det gäller etiska aspekter om AI, till exempel konsumenternas integritet, cybersäkerhet, rättvisa produkter, etisk design och så vidare.

– Finland är ett så vackert och unikt land. Jag är verkligen ivrig över att vara här och ser fram emot att samarbeta med mina kolleger på Hanken i forskningsprojekt, och att interagera med Hankens studenter, säger Du.

Avtalet mellan Hanken och Fulbright Center gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa eller forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

Den 11 december ordnas ett frukostseminarium med Fulbright professor Shuili Du. Läs mer här.