| 19.08.2019

Doktorsavhandling: Mindfulness är ett banbrytande verktyg inom affärslivet

Idag används ordet mindfulness så allmänt att man ibland förbiser dess fulla potential. Förutom att ha betydande hälsofrämjande effekter, kan mindfulness också spela en viktig roll vid både organisationella och institutionella förändringar.

I sin doktorsavhandling “The Power of Awareness: Unlocking the Potential of Mindfulness in Organizations” utförde Catarina Ahlvik en av de mest omfattande mindfulnesstudierna som någonsin gjorts i företagsvärlden. I studien deltog 130 chefer från fyra organisationer i Finland i en 8-veckor lång mindfulnessutbildning.

Ahlviks forskning understryker att de resultat man fått i kliniska mindfulnesstudier håller streck även inom organisationer. Studien visar att mindfulness främjar välmående genom att minska stress och utbrändhet, samtidigt som den höjer förmågan att frigöra sig både mentalt och känslomässigt från arbetet på fritiden.

– Dessa resultat bekräftar varför mindfulness förtjänat en plats i många företags  välmåendepalett för de anställda globalt sett, säger Ahlvik.

Fördelarna med mindfulness gäller inte enbart de anställdas välmående. Ahlvik utförde även en studie på FoU-avdelningen på ett stort teknologiföretag, som påvisade att mindfulness stöder förändringsinriktat beteende i form av identifiering av nya möjligheter och proaktivitet.

I sin doktorsavhandling påvisar Ahlvik att mindfulness kan fungera som en gnista som hjälper individer att bli medvetna om normativt beteende. Hon framhåller att då vi fogar oss efter dessa normer, upprätthåller vi institutioner.  

– När det dyker upp känslor som skam och tankar som: Borde jag? Kan jag? Är detta ok? Är detta lämpligt? – då vet vi att vi nått gränsen för institutionaliserat beteende. Mindfulnessträning hjälper oss känna igen de subtila interna förändringarna och rektionerna och kan på detta sätt hjälpa oss att bli medvetna om institutionerna omkring oss, så kallad institutionell medvetenhet. Då vi är medvetna om det här, kan vi välja ifall vi vill foga oss efter det institutionaliserade beteendet eller försöka ändra på det.


Catarina Ahlvik disputerar i ämnet torsdagen den 22 augusti kl. 12.00. Forskningsområdet är företagsledning och organisation.
Läs hela avhandlingen här: https://helda.helsinki.fi/dhanken/handle/10227/255942

Plats: Festsalen, Hanken, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Affilierad forskare Lasse Lychnell, Stockholm School of Economics
Kustos: Professor Denise Salin, Hanken

Mera information:
Catarina Ahlvik
Tfn:+358 40 3521507
E-post: catarina.ahlvik@hanken.fi