Seminarium - Future work – in smart-tech environment

13.2.2019 13:00-15:15

Seminarium - Future work – in smart-tech environment

Location: 
Studerande i Vasa är en värdefull tillgång till företagen i regionen – kom och lyssna på vad Wärtsilä planerar i ”Waskiluoto”, vilka samarbetsmöjligheter det finns och vilka färdigheter och kompetenser de söker, och delta i följande Hackathon!