| 13.12.2018

Hankenstudent fick pris för sin magisteravhandling

Salla Hyytiäinen, som nyligen utexaminerats från institutionen för företagsledning och organisation, tilldelades ett pris av Helsingfors stad för sin magisteravhandling 12.12.2018.

Salla fick priset för avhandlingen The Process of Service Model Innovation in a Public Organization – Case Vuosaaren Kotihoito. Du kan läsa hela avhandlingen här.

För att kvalificera sig för priset måste avhandlingens ämne beröra Helsingfors, helsingforsare eller stadens servicefunktioner. I bedömningen beaktas bl.a. avhandlingens kvalitet och koppling till Helsingfors. Dessutom uppskattas innovativitet och nya perspektiv.Sammanlagt premierades åtta magisteravhandlingar med 500 euro var. Priset har delats ut sen år 1992.Läs mera på Helsingfors stads sida: https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/kaupunki-palkitsi-kahdek…

Helsingfors stad premierar avhandlingar