| 30.08.2018

Jaakko Aspara ny prorektor

Professor Jaakko Aspara efterträder professor Timo Korkeamäki som prorektor med ansvar för forskning för perioden 1.9-31.12.2018.

Timo är forskningsledig under hösten och forskar bl.a. på Finlands Bank. Hankens två övriga prorektorer är professorerna Minna Martikainen och Sören Kock.