| 04.12.2017

I behov av ny elektronik eller dator?

Behöver din institution beställa datorer eller annan elektronik ännu detta år, så att räkningen är daterad på detta års sida?

Beställningarna bör göras före 14.12.2017 till Robert Krogars i Helsinfors, robert.krogars@hanken.fi. Och Mats Ceder i Vasa, mats.ceder@hanken.fi.