| 19.04.2021

Hans Dalborg-priset 2021 till Hanna Silvola

Hanna Silvola
Hanna Silvola, biträdande professor i redovisning vid Hanken, tilldelas Hans Dalborg-priset 2021 för excellent forskning inom finansiell ekonomi.

Priset, 210 000 svenska kronor, tilldelas av det Nationella centret för finansforskning i Sverige, Swedish House of Finance. Silvola är den första forskaren från Finland som får priset.

Också Riccardo Sabbatucci vid Handelshögskolan i Stockholm tilldelas priset i år. Båda vinnarna kommer att presentera sin forskning på årsmötet för Swedish House of Finance den 19 maj 2021. 

Forskning inom hållbara investeringar

Silvola forskar inom hållbara investeringar och är mycket tacksam för utmärkelsen.

- Forskning i hållbarhetsfrågor har traditionellt haft en marginell position i finansiell ekonomi. Det här är ändå något som snabbt håller på att ändras – idag finns det inte tillräckligt med experter inom området, säger Silvola.

Silvola forskar inom hållbarhetens alla dimensioner: det sociala, miljö och ekonomi. Det här inkluderar frågor som sträcker sig från mänskliga rättigheter och diversitet till datasäkerhet. Inom finansiell ekonomi har särskilt frågor kring klimatförändringar fått mycket uppmärksamhet under den senaste tiden.

- Färsk statistik visar att finanssektorn har genomgått en förändring till att hållbara investeringar är lönsamma. Det här är en utveckling som är särskilt stark i Europa. Sverige och Finland visar vägen för resten av världen i den här utvecklingen, säger Silvola.

“Du behöver inte kompromissa mellan avkastning och hållbarhet – hållbara investeringar ger bra avkastning och en mer hållbar värld”, är också Silvolas slogan.

Aktiv utbildare och debattör

Silvolas bok om hållbara investeringar, Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin med Tiina Landau, sakkunnig i hållbara investeringar, publicerades på finska 2019, och den internationella upplagan Sustainable Investing: Beating the Market with ESG publiceras av Palgrave Macmillan i juni 2021.

Silvola deltar aktivt i den offentliga debatten och därtill utbildar hon även ledare. På Hanken har hon jobbat sedan 2018.

- Hanken erbjuder en unik miljö för forskning inom hållbara investeringar. Det här är ingen självklarhet vid alla universitet.

Hans Dalborg var styrelseordförande för Nordea 2002–2011. Priset som bär hans namn har tilldelats sedan 2015.