Sustainable Development Goals Week #2

Date
Place:
Helsinki ,
Vaasa
Room
Sustainable Development Goals Week
En temavecka kring de globala målen för hållbar utveckling kommer att hållas på Hanken 19-26.11.2019 och studenter och personal är varmt välkomna att delta i de olika evenemangen.

Enligt strategin HANKEN 2025, ska hållbarhet och socialt ansvar genomsyra all aktivitet på Hanken. Högskolan har också undertecknat principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME) redan för tio år sedan. Vi har alltså förbundit oss till att integrera de globala målen för hållbar utveckling i vår roll som utbildnings- och forskningsinstans, arbetsgivare och samhällsaktör.För frågor eller idéer ta kontakt med prme@hanken.fi