| 25.10.2018

Hanken valde ny styrelse

Svenska handelshögskolans universitetskollegium har vid sitt möte den 25 oktober 2018 utsett en ny styrelse för Hanken. Den nya styrelsens mandatperiod är 1.1.2019–31.12.2021.

Interna medlemmar
De interna medlemmarna nomineras och väljs av högskolans personal. Följande personer har blivit invalda som interna medlemmar i den nya styrelsen:

Sampo Sauri, medieproducent
Kristina Heinonen, professor i marknadsföring
Kenneth Högholm, professor i finansiell ekonomi
Mikko Vesa, forskardoktor inom företagsledning och organisation
Sofia Stolt, universitetslektor i svenska

Studentmedlem
Studentkåren väljer sin egen representant till styrelsen. Universitetskollegiet fastställde studentkårens förslag på studentrepresentant:

Rasmus Sinnemaa, ekonomie studerande          

Externa medlemmar
De externa medlemmarna väljs av universitetskolleget på förslag av ett valutskott. Följande externa medlemmar valdes till Hankens nya styrelse:

Jannica Fagerholm, VD, Signe och Ane Gyllenbergs stiftelse
Roger Holm, direktör, Wärtsilä Marine Solutions
Janne Larma, VD, eQ och Advium Corporate Finance
Agneta Marell, rektor för Högskolan i Jönköping

Styrelsen är det högsta beslutande organet vid högskolan. Den har 10 medlemmar, varav fem är anställda vid högskolan, fyra är externa och en representerar studenterna. Ordförande är alltid en extern medlem.

Tilläggsinformation:

Marlene Günsberg, kommunikationsansvarig
marlene.gunsberg@hanken.fi
040 3521 212