| 13.11.2017

WeAll- forskningsprojektet beviljades tilläggsfinansiering

WeAll-forskningsprojektet fokuserar på hållbarhet, rättvisa, jämställdhet och mångfald i arbetslivet och är ett samarbete mellan Hanken, Helsingfors universitet och Jyväskylä universitet. Projektets fortsättning nu tryggad fram till 2021.

Finlands Akademis strategiska forskningsråd har beslutat att bevilja 2,8 miljoner understöd för fortsatt forskning. Det här betyder att WeAll-projektet kommer att fortsätta åtminstone fram till år 2021.WeAll-forskarna på Hanken kommer att fortsätta med sin forskning kring olika typer av gränser mellan jobb och det övriga livet, ork i arbetet samt ojämlikheter i organisationer. Projektet fokuserar både på hur dessa frågor förstås och talas eller inte talas om inom olika organisationer. Hanken-teamet består av forskardoktor Annamari Tuori, emeritusprofessor Jeff Hearn och projektledare Charlotta Niemistö.Läs mer om WeAll-projektet här.
Finansieringsnyheten kan du läsa här (på finska).

WeAll Seminarium 2016.jpg

     Emeritusprofessor Jeff Hearn talar på WeAll seminarium på Hanken 24.11.2016