Campus Day Helsingfors 2021

Place
Online
Campus Day ordnas för första årets kandidatstuderande i samband med huvudämnesvalet, men alla intresserade hankeiter är välkomna att delta i årets virtuella Campus day!

Under dagen presenterar sig Hankens huvud- och biämnen och studerandena har möjlighet att diskutera med representanter för de ämnen som intresserar dem.

Studerande och personal hittar länkar till evenemanget här.

Campus Day Vasa ordnas likaså online fredagen 23.4.

Program för Campus Day Helsingfors 2021
Tid Ämne
8.30–8.35 Kort inledning och dagens program
8.35–8.50 Finansiell ekonomi
8.50–9.00 Statistik
9.00–9.15  Nationalekonomi
9.15–9.45 Diskussion med ämnena som presenterade sig 8.35–9.15
9.45–10.00 Marknadsföring
10.00–10.20 Logistik och samhällsansvar & Corporate Responsibility
10.20–10.30 Språk och kommunikation
10.30–11.00 Diskussion med ämnena som presenterade sig 9.45–11.30
11.00–12.00 LUNCHPAUS
12.00–12.15 Företagsledning och organisation
12.15–12.25 Informationsbehandling
12.25–12.40 Entreprenörskap och företagsledning
12.40–13.10 Diskussion med ämnena som presenterade sig 12.00–12.40
13.10–13.25 Redovisning
13.25–13.40 Handelsrätt
13.40–14.10 Diskussion med ämnena som presenterade sig 13.10–13.40
14.10–14.20 Avslutning

Eventuella frågor kan riktas till studievagledare-hfors@hanken.fi

Välkommen!