Betygsutdelning

Place
Online
Betygsutdelning banner
Virtuell betygsutdelning för studerande som fått sitt kandidat-, magister- eller doktorsbetyg i mellan juli och september.

Utexaminerade får mera information via e-post.

För frågor kontakta studievagledare-hfors@hanken.fi eller studievagledare-vasa@hanken.fi.

Hankens studenter och personal kan delta i evenemanget utan anmälan via länk på denna sida.