Disputation: Niclas Meyer

Date
Place:
Helsinki
Room
Futurum
Niklas Meyer disputerar i finansiell ekonomi på avhandlingen: Essays on Stakeholder-related Corporate Misconduct and Consequences for CEOs and Directors.

Opponent: Sami Vähämaa (University of Vasa)

Kustos: Professor Timo Korkeamäki

 

Du kan läsa doktorsavhandlingen i sin helhet här.