Föredragsinbjudan till EurOMA 17-19.6 2019

Föredragsinbjudan till EurOMA 17-19.6 2019

Hanken arrangerar tillsammans med Aalto-universitetets handelshögskola den 26:e EurOMA-konferensen 17-19.6.2019.

Förslag på konferensbidrag (abstract) kan lämnas in till och med 22.1.2019 via euroma2019.exordo.com/login

Mer information om konferensen hittar du på evenemangets webbsida: euroma2019.org. 

Förfrågningar kan riktas till konferenskoordinator Greta Steenvoorden (euroma2019@hanken.fi).