Doktorsavhandling: Organisationskultur avgörande inom långvarigt humanitärt bistånd

Doktorsavhandling: Organisationskultur avgörande inom långvarigt humanitärt bistånd

Det har skett en ökning i antalet humanitära biståndsprogram, vilket i sin tur har lett till ett starkare samarbete mellan de olika biståndsaktörerna.

En ny studie visar att de institutionella mekanismerna minskar skillnaderna i organisationskultur mellan de samarbetande parterna.

I sin doktorsavhandling The Relationship between Organisational Culture and Humanitarian Supply Chain Collaboration in Long-Term Aid, undersöker Sabari R. Prasanna vilket inflytande organisationskulturen har på samarbetet gällande leverantörskedjor inom långvarigt humanitärt bistånd.

-I min studie har jag utvecklat ett system som förklarar hur olika mekanismer inom organisationskulturen interagerar med mekanismer inom leverantörskedjor för att i slutändan stöda de hjälpbehövande på bästa sätt, förklarar Sabari R. Prasanna.

Enligt Sabari R. Prasanna, spelar organisationskulturen en avgörande roll i att stärka samarbetsviljan mellan köpare och säljare. Lyckas man inte ena organisationskulturen mellan köparen och säljaren, så blir förhållandet dem emellan ansträngt och ineffektivt. Samarbetsmekanismerna samspelar med mekanismerna inom organisationskulturen så att de antingen förstärker eller försvagar samarbetet.

Hela avhandlingen finns tillgänglig här.
Sabari R. Prasanna disputerar i logistik och samhällsansvar 14.12.2018 kl.12.

Plats: Auditorium Futurum, Hankens Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Helsingfors
Opponent: Professor Stanley E. Fawcett, Weber State University, USA
Kustos: Professor Gyöngyi Kovacs, Hanken Svenska handelshögskolan