| 16.11.2017

Hankens rektor invald i UNIFI:s styrelse

Rektor Karen Spens har blivit invald i Finlands universitet UNIFI:s styrelse. UNIFI är ett samarbetsorgan för alla universitet i Finland.

Styrelsens mandatperiod sträcker sig över tidsperioden 1.1.2018–31.12.2019. Den nya styrelsen valdes på UNIFI:s årsmöte 15.11.2017 i Helsingfors. De övriga invalda i styrelsen är:rektor Jukka Mönkkönen, Östra Finlands universitet (ordförande)
rektor Jari Kuusisto, Vasa universitet
rektor Liisa Laakso, Tammerfors universitet
rektor Ilkka Niemelä, Aalto-universitetetUNIFI tar upp principiella och övergripande gemensamma frågor som berör universiteten, och arbetar för att främja undervisningen på högsta nivå, forskning och konstnärlig verksamhet. Alla Finlands 14 universitet och Försvarshögskolan är medlemmar i föreningen.Läs mera om UNIFI på deras webbsida