Hanken New Ventures Startup Program

<!-- scald=4384:sdl_editor_representation -->Hanken New Ventures Startup Program består av en innovationsmottagning och tillväxttjänst som erbjuder verktyg och stöd för dig som vill vidareutveckla din affärsidé.
hanken_new_ventures_logo.png

READY - Klargör och utvärdera din affärsidé

Innovationsmottagningens första delmoment READY riktar sig till dig som har en affärsidé men inte ännu en fullständig affärsplan.

I det första delmomentet utvärderar du idén och reflekterar över dina förväntningar samt kunskap om att starta och driva ett företag. Du bygger gradvis upp ett beslutsunderlag för att kunna avgöra om du skall vidareutveckla din affärsplan, alternativt bredda din affärsidé eller helt enkelt hitta en ny idé.

Målsättning:

 • Du klargör idén om ditt företag i fråga om affärsidé, målmarknad, affärsverksamhetsmodell, finansieringsbehov och -möjligheter.
 • Du skapar en uppfattning om din idés och dina personliga styrkor.
 • Du identifierar områden i behov av utveckling och hur du skall vidareutveckla dessa.

Exempel på stödtjänster:

 • Arbetsverktyg för uppgörande och utvärdering av en inledande affärsplan
 • Sparringtjänst för uppgörande av en inledande affärsplan
 • Sparringtjänst för utvärdering av affärsidén och identifiering av utvecklingsbehov och angreppssätt

SET - Vidareutveckla och förverkliga din affärsidé

Innovationsplattformens andra delmoment SET riktar sig till dig som vill vidareutveckla din affärsplan.

I det andra delmomentet vidareutvecklar du din affärsidé och verksamhetsplan utgående ifrån de identifierade utvecklingsbehoven i delmomentet READY.

Målsättning:

 • Skapa en fullständig affärsplan via Mitt FöretagsFinlands webbtjänst www.yrityssuomi.fi/sv/
 • Utveckla dina färdigheter och förutsättningar inför startskedet av affärsverksamheten.

Exempel på stödtjänster:

 • Arbetsverktyg för vidareutveckling av affärsplanen
 • Sparringtjänst vid Hankens Vasa Campus
 • Sparring- och mentorskapstjänst med entreprenörer i Hankens alumnnätverk
 • Vasaregionens Nyföretagscentrum Startias tjänster för startande av företag

GROW - Skapa tillväxt och lönsamhet i din affärsverksamhet

Tillväxttjänsten GROW riktar sig till dig som har en affärsverksamhet som du vill vidareutveckla.

Målsättningen är att hitta nya möjligheter för att skapa och trygga tillväxt och lönsamhet din i affärsverksamhet.

I tillväxttjänstens fokus står frågor så som tydliggörande av strategi och arbetsplan, uppgörande av en tillväxtstrategi, organisering av företagets försäljning, rekrytering, produktion, planering av företagets finansiering och behov av riskkapital.

Exempel på stödtjänster:

 • Sparring- och mentorskapstjänst med entreprenörer från Hankens alumnnätverk.
 • Hanken Fortbildning Vasas kurser och tjänster till ett subventionerat pris.
 • Tillväxtanalys och -planering
 • Förmedling av riskfinansiering
 • Externa experttjänster: Vasek, NTM-centralen, TEKES, Uppfinningsstiftelsen

Sparringtjänst vid Hankens Vasa Campus

Under Startup programmet erbjuder Hanken New Ventures en systematisk sparringtjänst som stöd i utvecklingen av din affärsidé.

Sparringtjänsten vid Hankens Vasa Campus består av personal från Hankens institutioner, Hankens center för språk och affärskommunikation, och Hanken Fortbildning Vasa. I sparringnätverket ingår även entreprenörer från Hankens alumnnätverk.

Läs mer om sparringtjänsten under rubriken Arbetsmoment och stödtjänster till vänster.