Referenser från Start-ups

Här några av de Hankenstuderande som deltagit i Hanken New Ventures start-up program 2014-2016 - Ready - Set - Grow !
Hanken New Ventures sparringtjänst har som målsättning att ge stöd åt studerande i utvärderingen och vidareutvecklingen av deras affärsidéer. Vi kan också koppla in olika lärare, expertföretag, affärsänglar, styrelseproffs eller Advisory Boards enligt företagets utvecklingsbehov och framtida målsättningar.
 
hanken_new_ventures_logo.png

 

 

 

Inom Hanken New Ventures har vi utbildat, sparrat och konsulterat studerande och doktorander från olika institutioner på Hanken. Nedan ett axplock av kommentarer från våra nya entreprenörer och andra deltagare. redan etablerade företag som behövt stöd i sin verksamhet har sökt sig via våra affärskonsulteringstjänster.
 

Hankenentreprenörer:


Robin Bäckström, vd på MakeItOut 

"Bland det första jag gjorde före jag började planera och grunda mitt företag var att kontakta André på HNV. Det visade sig vara ett väldigt bra drag. HNV’s mentorskapsprogram erbjuder allt en entreprenör kan tänka sej behöva såsom bollande av idéer, kontaktnätverk och praktisk hjälp gällande t.ex. registrering av företag, redovisning, finansiering och legala aspekter. Min företagsstart hade förskjutits med 6 månader, eller inte blivit av, om jag inte kontaktat HNV. Tack!"
 

Anderssén & Kurki logoNiklas Kurki, vd på Anderssén & Kurki Ab

"Hanken New Venture fungerar som ett fönster in i näringslivet och har givit mig och många andra sporrande möten med intressanta föreläsare. Sparring tjänsten som HNV erbjuder var ett viktigt stöd och bollplank i startfasen av vårt företag när länkade ihop oss med alumner som verkade inom samma branch. Vi har fortfarande en nära kontakt och dialog med Hanken New Venture, som givit oss möjligheten att marknadsföra vårt företag samt diskutera utvecklingsmöjligheter och framtiden i övrigt"
 

Riccardo Nykopp, delägare och CFO på TechFerm

”Hanken New Ventures har ända sedan TechFerms början varit till stor hjälp och stöd. Förutom att André ständigt tagit kontakt och erbjudit oss hjälp och tips, har HNV arrangerat flera olika mycket lärorika workshops, samt ett möte med en VD i ett stort bolag på vår marknad- som gav livsviktiga tips åt oss om vår bransch. Förutom detta har André och HNV alltid varit mycket positiva samt genuint engagerade och intresserade av att hjälpa och konsultera oss både med TechFerm och idéer vi hade före TechFerm. Vi rekommenderar alla som sitter på en idé att ta kontakt med Hanken New Ventures, det kan ge dig eller ditt framtida företag den push som behövs! Tack André och HNV!!"

CV Vids - Christoffer Virtanen

"Hanken-tidningen 2/14: .....Hanken New Ventures kändes som en naturlig väg för att vidareutveckla och förverkliga Lunchmenu.fi plattformen. Helt enkelt en möjlighet att få sparra med någon, presentera idéer och få hjälp med de områden av affärsverksamheten vi bakom plattformen besitter knapp kunskap om. Dessutom har jag fått en ovärderlig erfarenhet av att praktiskt jobba med affärsidéutveckling och -utvärdering. Vidare kan Hanken New Ventures för andra studerande fungera på samma sätt som i vårt fall, men även som en väl behövd väckarklocka som säger till när en idé är närmast orealistisk eller helt enkelt inte värd att satsa på. En tjänst som enligt min erfarenhet skulle behövas oftare.

Förutom sparringverksamheten har jag under våren deltagit i Hanken New Ventures seminarier, föreläsningar och affärsidétävling. För mig har Hanken New Ventures genom dessa aktiviteter fungerat som en informationskälla, ett bollplank, och en källa för inspiration för utveckling av tjänsten. Dessutom har Hanken New Ventures verkat som en viktig kontaktförmedlare för mig och dessa kontakter tar jag nu med mig in i min framtida karriär...."

JORDAN ET AL., L3C - Design management consultancy

MusketeerGents Oy - Magnetiska kragstärkare

CHL Trading - Säljkonsultering

Kanbex - International trade

KONTAKT:

Vill man gå igenom sin nya affärsidé kan man boka ett första möte med André Österholm andre.osterholm@hanken.fi eller kontakta Åsa Hämäläinen asa.hamalainen@hanken.fi för att få mer info om programmet. Det vi sen diskuterar på mötet är  konfidentiellt. Sen ser vi hur man bäst kan utveckla affärsidén och affärsverksamheten vidare. En RIKTGIVANDE processbeskrivning kring detta hittar du HÄR

Andre_Österholm.jpg