Marknadsföring

Studier i marknadsföring betonar olika centrala teman inom marknadsföring.

Studierna fokuserar på marknadsföringens roll i organisationer och hur marknadsföring kan användas som ett strategiskt verktyg och konkurrensmedel. Utbildningen ger den studerande färdigheter, verktyg och modeller att arbeta i ansvars- och ledarpositioner i företag. Studierna ger kunskaper i att analysera marknader, evaluera marknadsföringsinsatser och använda marknadsföring som konkurrensmedel.

Magisterutbildningen i marknadsföring erbjuds både i Helsingfors och Vasa. Här hittar du ämnets hemsidor: marknadsföring Opens in new window .

Beskrivning av studierna

Målet med studier i marknadsföring är att den studerande skall förstå hur företag i olika sammanhang – konsumentmarknader, tjänstemarknader, industriella marknader, internationella marknader – sköter sina marknadsrelationer, dvs relationer med konsumenter och slutanvändare samt samarbetspartners i form av leverantörer, finansiärer och distributörer. Samtidigt behärskar den studerande metoder, modeller och tekniker för att analysera marknadsföringsproblem, fatta beslut samt genomföra och följa upp beslut avseende marknadsföring av varor, tjänster, system mm såväl på hemmamarknader som på internationella marknader.

Yrkesprofil

Studerande med marknadsföring som huvudämne jobbar i huvudsak med marknadsföringsrelaterade uppgifter: planering och analysering, beslutsfattande och implementering, marknadsförings- eller försäljningsledning, i både stora och små företag i varusktorn (brand manager, marketing manager), servicesektorn (bank manager, konsult) eller inom industrin i Finland och utomlands. En stor del av de utexamineradejobbar på konsultföretag så som reklambyråer, marknadsföringsundersökningsföretag, marknadsförings- och kommunikationsföretag,inom företagsledning mm. Marknadsförare hittar jobbäven på den offentliga sektorn och inom internationella (privata, offentliga, ideella) organisationer. Därtill finns möjligheter att jobba med allmänna ledarskapsuppgifter.

Exempel på yrken: CRM-direktör, Export manager, försäljare, Acoount Manager, Key Account Manager, Brand Manager, Sales Manager, Buyer, Bank Manager, Marketing Assistant, Marketing Manager, projektledare på reklambyrå, Ad Director, konsult.

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet marknadsföring för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

frida_granberg.jpg

Frida Granberg
Utexaminerad: 2010
Arbetsplats: Transmeri
Jobbar som: Junior Brand Manager

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
- I mina arbetsuppgifter ingår marknadsföring och utveckling av hygien- och skönhetsprodukter.

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Det intresserade mig överlägset mest och jag ville ha en karriär inom marknadsföring.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Helt baserat på eget intresse för ämnesområdet. Marknadsföring, reklam och efterfrågan är fascinerande och förändras ständigt i takt med framträdandet av nya kanaler och trender, som t.ex. sociala medier.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- I och med huvudämnesvalet kom jag in på en bransch som jag länge varit intresserad av.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Branschens krumelurer lär man sig visserligen på jobbet, men ett analytiskt och framför allt ekonomiskt tänkande bidrar till en färdighet att kunna ta beslut och en förmåga att tänka kritiskt. Trots att man väljer ett ämne att fokusera på, så får man ändå en mångsidig baskunskap om olika ekonomiska områden.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja marknadsföring som huvudämne?
- Marknadsföring är superintressant och innefattar så mycket mer än bara reklam och slogans. Det är en hel vetenskap som är både rolig och utmanade.

_______________________________________________________

 

anna_stenback.jpg

Anna Stenbäck
Utexaminerad: 2013
Arbetsplats: Clearwater Analytics, i Edinburgh, Skottland
Arbetar som: Analytiker

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
- Till mina arbetsuppgifter hör bland annat att bygga och upprätthålla kundförhållanden och arbeta tillsammans med kunden för att lösa investerings- och redovisningsfrågor och processer.

Varför valde du just ditt huvudämne? Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?

- Jag visste redan nar jag sökte in till Hanken att jag ville studera marknadsföring. Jag var intresserad av psykologin bakom marknadsföring och reklam och ville lära mig mera om konsumentbeteende och varumärkeshantering.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Jag har jobbat med flera olika projekt inom marknadsföring t.ex. copywriting, reklam och digital media. Då jag flyttade till England insåg jag att man kan jobba med nästan vad som helst med en bakgrund inom marknadsföring, det låser inte en till något utan öppnar istället flera dörrar. I England arbetade jag t.ex. med M&A rapportering och nu när jag flyttat till Skottland arbetar jag med investment accounting.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Den absolut viktigaste färdigheten marknadsföring gett mig är nog ett analytiskt tänkesätt samt förmågan att fokusera på goda långvariga kundrelationer och försöka erbjuda möjligheten till en positiv upplevelse för konsumenten. Jag tror detta är något som är viktigt oberoende vad man än arbetar med.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja marknadsföring som huvudämne?
- Jag tror absolut att marknadsföring är ett bra huvudämnesval. Det är något som Hanken är extra bra på och dessutom är det superintressant!

_______________________________________________________

 

170827_helena_mustelin.jpg

Helena Mustelin
Utexaminerad: 2014
Arbetsplats: Talent Vectia
Arbetar som: Managementkonsult
Motto: If you aren’t in over your head, how do you know how tall you are.

Jag har just börjat mitt tredje år som managementkonsult på Talent Vectia. Min passion är att hjälpa företag orientera i den digitala djungeln för att hitta tillväxt på innovativa ställen. Jag känner mig hemma där teknik, människor och businessdesign möter varandra.

På Talent Vectia jobbar jag med diverse projekt för både Top 500-företag och mindre organisationer. Dessa projekt innebär att hjälpa våra kunder omdefiniera deras marknad eller ekosystem, skapa och förnya kundcentrerade marknadsstrategier samt utveckla sin kultur, organisationsstruktur och processer för att stödja realisationen av dessa strategier. Vi hjälper även kunder definiera, starta och accelerera sin digitala transformation genom att analysera deras digitala mognad samt skapa en digital agenda och roadmap. Vi omdefinierar deras nuvarande affärs- och intäktsmodeller så att de, i sin tur, ska kunna erbjuda sina kunder mervärde och en överlägsen kundupplevelse.

Jag utexaminerades från Hanken 2014, med Marknadsföring som mitt huvudämne och Ledarskap och Redovisning som biämnen. Jag valde Marknadsföring som huvudämne eftersom jag alltid varit intresserad av hur företag definierar sin marknad och bedriver sin verksamhet på denna marknad. Vissa ser fortfarande marknadsföring som en silo-funktion eller kostnad, men jag ser marknadsföring som en integral del av affärsstrategi och en viktig del av att skapa lönsamma kundförhållanden och öka försäljning. Denna bredare syn på marknadsföring är det värdefullaste jag lärt mig under mina studier. Kurser som Market Management and Customer Asset Management utmanar traditionella definitioner av vad en marknad är och lärde mig de grundläggande byggstenarna för hur man skapar och upprätthåller lönsamma kundrelationer.

Mina biämnen i Redovisning och Ledarskap hjälpte mig att förstå grunderna för hur organisationer fungerar både ekonomiskt och från ett mer psykologiskt människo-centrerat perspektiv. Parallellt med mina studier på Hanken arbetade jag fem år som forskningsassistent för ett konsultföretag och på Ernst & Young med att omorganisera och decentralisera deras Employer Branding verksamhet. Detta gav mig möjlighet att snabbt tillämpa mina akademiska studier i praktiken och presentera och motivera viktiga insikter för diverse intressegrupper. Det här är något som jag varmt rekommenderar till alla Hanken-studenter.

Som ett sista tips för studerande som överväger Marknadsföring som huvudämne skulle jag säga följande: Välj Marknadsföring om det är de du är passionerad för och se till att välja kurser som håller dig på tårna och tar dig utanför din bekvämlighetszon. Skapa din egen definition av vad marknadsföring är och välj biämnen som stöder denna definition och utvidgar din förståelse för hur näringslivet fungerar.