Ofta förekommande frågor (FAQ)

Denna sida innehåller ofta förekommande frågor om kandidatutbildningens antagning.

Nedan hittar du en lista på ofta förekommande frågor gällande antagningen till Hankens kandidatutbildning. Har du en fråga som inte besvarats nedan? Kontakta ansokan@hanken.fi, så svarar vi dig så fort vi kan!

Sidan hoppar ner till svaret då du klickar på en fråga.

 1. Måste jag anmäla mig till betygsantagningen och urvalsprovet separat?
 2. Kan man söka både till Vasa och Helsingfors?
 3. Får jag både ansöka via öppna universitetsstudier/Snabbleden och anmäla mig till urvalsprovet?
 4. Hur många betygspoäng behöver jag för att bli antagen?
 5. Kan jag söka till Hanken fast jag inte gått i svensk skola?
 6. Måste jag bevisa mina språkkunskaper i svenska?
 7. Hur anmäler jag mig till Hankens språkprov?
 8. Kostar det att anmäla sig till Hankens språkprov?
 9. Jag vet inte om jag mitt studentexamensvitsord i svenska kommer vara tillräckligt högt. Får jag ansöka både med mina studentexamensvitsord och anmäla mig till Hankens språkprov?
 10. Jag vill söka till Hanken via överflyttning i maj. Kan jag ändå delta i Hankens språkprov i april?
 11. Hur förbereder jag mig till språk- eller urvalsprovet? Finns det gamla prov att öva på?
 12. Kan jag ta emot min studieplats och sedan ta ett mellanår och börja studera först nästa år?
 13. Jag vill diskutera antagningsfrågor, hur bokar jag ett möte med Hanken?

#1 Måste jag anmäla mig till betygsantagningen och urvalsprovet separat?

Då du ansöker till Hankens kandidatutbildning via den gemensamma ansökan i Studieinfo anmäls du automatiskt till både betygsantagningen och urvalsprovet. Du kommer inte att få en separat kallelse till urvalsprovet.

#2 Kan man söka både till Vasa och Helsingfors?

Du kan söka till båda studieorterna i samma ansökningsblankett men du måste välja vilken ort du i förstahand vill söka till. Du kan endast bli erbjuden en studieplats på någondera ort.

#3 Får jag både ansöka via öppna universitetsstudier/Snabbleden och anmäla mig till urvalsprovet?

Ja, du kan både ansöka via dina avlagda öppna universitetsstudier och avlägga urvalsprovet. Kom ihåg att lämna in två separata ansökningar: en via den gemensamma ansökan, och en via ansökan baserat på öppna universitetsstudier.

#4 Hur många betygspoäng behöver jag för att bli antagen?

Du kan hitta tidigare års antagningspoänggränser här. För att alls kunna beaktas i betygsantagningen måste du få minst 77 betygspoäng.


#5 Kan jag söka till Hanken fast jag inte gått i svensk skola?

Ja, men kom ihåg du bör uppfylla Hankens språkkrav i svenska.

#6 Måste jag bevisa mina språkkunskaper i svenska?

Alla ansökande måste bevisa att de uppfyller Hankens språkkrav i svenska.

#7 Hur anmäler jag mig till Hankens språkprov?

Då du fyller i ansökningsblanketten till Hanken i Studieinfo-portalen kan du kryssa för att du även vill anmäla dig till språkprovet.

#8 Kostar det att anmäla sig till Hankens språkprov?

Nej, Hankens språkprov är avgiftsfritt, men du kan inte anmäla dig till språkprovet om du inte också söker in till Hanken.

#9 Jag vet inte om jag mitt studentexamensvitsord i svenska kommer vara tillräckligt högt. Får jag ansöka både med mina studentexamensvitsord och anmäla mig till Hankens språkprov?

Ja, i ansökningsblanketten kan du fylla i flera alternativ för att bevisa dina kunskaper i svenska. Hanken beaktar det bästa av de valda resultaten.

#10 Jag vill söka till Hanken via överflyttning i maj. Kan jag ändå delta i Hankens språkprov i april?

Ja. Eftersom ansökningstiden för överflyttning är efter språkprovet kan du inte anmäla dig till språkprovet via blanketten. Kontakta istället ansokan@hanken.fi senast inom mars månad för att anmäla dig till språkprovet.

#11 Hur förbereder jag mig till språk- eller urvalsprovet? Finns det gamla prov att öva på?

Du kan öva till språkprovet genom att t.ex. lyssna på svenskspråkig radio, se på svenskspråkiga filmer och läsa svenskspråkiga nyheter. Inga tidigare språkprov finns till hands men tidigare urvalsprov hittar du här.


#12 Kan jag ta emot min studieplats och sedan ta ett mellanår och börja studera först nästa år?

Du kan endast frånvaroanmäla dig under ditt första studieår om du har en lagstadgad orsak till frånvaroanmälan (Universitetslag 39 §)

#13 Jag vill diskutera antagningsfrågor, hur bokar jag ett möte med Hanken?

Hanken bokar inte separata möten med ansökande men vi har regelbundna telefontider. Därutöver svarar vi via e-post (ansokan@hanken.fi) så snabbt vi hinner.