Nationalekonomi

Nationalekonomi erbjuder helhetsperspektiv och analysverktyg som kan tillämpas på ekonomiska frågeställningar från individ- och företagsnivå till bransch och samhällsnivå såväl nationellt, internationellt som globalt.

Nationalekonomi utgör grunden för de ekonomiska vetenskaperna. Nationalekonomin utgår från en logiskt konsistent struktur som bygger på välspecificerade och rationella beslutskriterier. Ämnet ger perspektiv på de väsentliga dragen hos produktmarknadernas, arbetsmarknadens och de finansiella marknadernas funktionssätt samt belyser interaktionen mellan dessa olika typer av marknader.

Magisterutbildningen i nationalekonomi erbjuds enbart i Helsingfors. Här hittar du ämnets hemsidor: nationalekonomi Opens in new window .

Beskrivning av studierna

De mikroekonomiskt orienterade kurserna behandlar bl.a. konkurrensanalys med fokus på hur företag, organisationer och branscher skall organiseras för att fungera effektivt. Utbildningen presenterar speciellt metoder för analys av företagsstrategier ägnade att skapa konkurrensfördelar på konkurrensutsatta oligopolmarknader.

De makroekonomiskt orienterade kurserna studerar de övergripande ekonomisk-politiska problemen i samhället: Varför har vi arbetslöshet och vilka åtgärder kan minska arbetslöshetsproblemet? Varför är penningpolitiken delegerad till en oberoende centralbank? Vilka samhällsekonomiska snedvridningar och ineffektiviteter genereras av att de ekonomisk-politiska besluten fattas av politiker som är beroende av väljarnas gunst?

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet nationalekonomi för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden! 

Frans Saxén
Utexaminerad: 2013
Arbetsplats: Microsoft
Jobbar som: Senior Product Marketing Manager

 

 

wilhelm_taht.jpg

Wilhelm Taht
Utexaminerad: 2005
Arbetsplats: Rovio Entertainment
Jobbar som: Executive Vice President, Games

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
- Jag ansvarar för hela spelverksamheten på Rovio, var ingår utveckling, support, teknologi, marknadsföring etc., med över 300 medlemmar i mitt team.

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Nationalekonomi verkade för mig som ett logiskt och väldigt passande huvudämne för mig. Som person är jag nyfiken och vill förstå helheter, vilket nationalekonomi gav på ett naturligt sätt.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Det var absolut baserat på intresse. Nationalekonomi är såtillvida ett speciellt huvudämne eftersom du både lär dig ett konkret yrke och ett tankesätt. Personligen tycker jag att nationalekonomi ger en bra uppsättning verktyg för karriären efter studierna, även om du inte jobbar direkt som ekonomist.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Jag visste med säkerhet att jag inte vill jobba som ekonomist, analytiker eller forskare, och jag började min karriär med marknadsföringsuppgifter, vilket kan ses som ganska långt från makro/mikro-teori. Med andra ord påverkade studierna mig på så sätt att jag visste vad jag inte ville jobba med.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Ett analytiskt tankesätt och ett kontaktnätverk inom det finska näringslivet. Ingendera kommer naturligtvis gratis, utan du som studerande bör jobba hårt för att komma långt.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja nationalekonomi som huvudämne?
- Var preppad på att jobba hårt med tidvis väldigt svåra uppgifter. Det är absolut en givande tid att plöja igenom nationalekonomi studierna. Inte för den som är intresserad att gå där “aita on matalin”. Men när du slutfört dina studier är det ingen i jobblivet som tvivlar på dina intellektuella hästkrafter.