Program i Vasa

På denna sida hittar du introdagsprogrammet för studerande på det svenskspråkiga kandidatprogrammet i Vasa.

 

Plats: Online på Teams

9:00 Studievägledarna & Programdirektör Eva Ström hälsar välkommen
9:20 Examensstrukturen
  PAUS
9:45 Första årets studier, studieverktyg
10:30 Examination och bedömning, individuella arrangemang, akademisk etik
11:00 Studera på Hanken - studerandes syn på studierna
11:20 LUNCHPAUS
12:15 Allmän IT-information
12:45 Biblioteket informerar
13:15 Kursen 0001 Introduktion till akademiska studier
13:30
-14:00

Information om tjänster för studerande

Avslutningsord och info inför fredagen

Ta med dig följande:

  • Officiellt ID
  • Egen vattenflaska

Plats: Auditorium 142

9:00 ID-koll, nycklar och annan viktig information
9:15 Prorektors hälsning
9:25 Studieservice, kom ihåg inför period 1 och tillgodoräkning av tidigare studier
10:30 Hjälpmedel för studerande med specialbehov
  PAUS
11:15 Välmåendeinformation
12:30 LUNCHPAUS
13:30 Hälsning från Studiecoachen
13:50 SSHV Kylli
  PAUS

14:15-15:00

Hälsning från Studentföreningen SSHV

Träffa tutorerna och din gulisgrupp

Rundvandring på Hanken

Ta med dig följande:

  • Din egen dator
  • Egen vattenflaska

Plats: Auditorium 142

9:45 Hanken ABC
10:00 Moodle- och Microsoft Office-övningar
11:30 LUNCHPAUS
12:30 Sisu: studieplan och kursanmälan
14:00 Information om studentrekrytering
  Uppförandekod och område fritt från diskriminering
14:30 Carbon Footprint and Neutrality Target 2030
14:40-15:40 Frågetimme - fråga vad som helst om studierna!

Nivåtestet i tyska är obligatoriskt för dig som valt tyska som andra främmande språk. Under måndagen får du ett mejl till din Hanken-e-post med närmare instruktioner samt en personlig deltagarkod.

Plats: Online på Teams

9:00-10:30 Tyska nivåtest, grupp 1 (Efternamn A-L)
10:30-12:00 Tyska nivåtest, grupp 2 (Efternamn M-Ö)

Plats: Studiebyrån, vån. 1

14:00-16:00 Studievägledarnas drop-in - fråga vad du vill om studierna!

Plats: Festsalen

13:00-14:00 Inskription i Vasa