Logistik och samhällsansvar

Magisterutbildning i logistik och samhällsansvar studerar företagens relationer till omvärlden.

Utbildningen syftar till att fördjupa dina färdigheter och förmåga att handskas med företagens strategiska planering beträffande lokalisering, företagsansvar, internationalisering och logistikrelaterade frågeställningar.

Magisterutbildningen i logistik och samhällsansvar erbjuds enbart i Helsingfors. Här hittar du ämnets hemsidor: logistik och samhällsansvar Opens in new window .

Beskrivning av studierna

Ämnets kärnområden är: 

  • Supply chain management
  • Humanitär logistik
  • Ansvarsfull Supply chain management, inklusive cirkulär ekonomi och samhällsansvar

Vi uppmuntrar studerande att skapa företagskontakter under sin studietid, och att utföra beslutsinriktade arbeten, speciellt i det slutliga examensarbetet. Vi erbjuder interaktiv personlig handledning av studerande.

Yrkesprofil

Studeranden erhåller kunskaper för att handha varierande uppgifter i en internationell affärsmiljö. Utexaminerade studerande inom huvudämnet logistik och samhällsansvar arbetar bl.a. i internationella organisationer inom den offentliga och privata sektorn. Exempelvis jobbar idag företagsgeografer på ambassader, exportbefrämjande organisationer och storföretag verksamma utomlands. Idag finns det även en växande efterfrågan på ekonomer med inriktning på företagsansvar/CR bland företag. Logistiksektorn har för tillfället stor dragningskraft och arbetsmarknaden inom området är utmärkt. Exempelvis har nyutexaminerade blivit anställda hos internationella speditionsföretag och jobbar som logistik- och supply chain chefer vid internationellt verksamma storföretag.

Exempel på yrken är Key-account manager, inköpschef, logistiker, Supply Chain Manager, omvärldsanalytiker, miljöansvarig, CSR Manager, Community Relations Advisor, Operations Manager.

Bekanta dig även med Karriärtjänsters karriärprofil över huvudämnet logistik och samhällsansvar Opens in new window  för mer information om var alumner befinner sig på arbetsmarknaden!

helleke_heikkinen.jpg

Helleke Heikkinen
Utexaminerad: 2012
Arbetsplats: FiBAN, Finnish Business Angels Network
Arbetar som: Deal Flow Manager

Vad ingår i dina arbetsuppgifter?
- Min titel är Deal Flow Manager och jag ansvarar för att matcha startups och ängelinvesterare. Min arbetsupgift är väldigt mångsidig och jag arbetar brett med att hitta nya potentiella startup företag, utvärdera deras idéer och affärsmodeller, och att hitta investerare intresserade av att investera i dem i ett tidigt skede (oftast pre-revenue till seed). Jag arbetar mycket med hela investeringsprocessen från att hitta lämpliga företag till att fascilitera investeringsdiskussioner. Utöver detta arbetar jag med att stärka det finländska startup-ekosystemet både i Finland och internationellt.

Varför valde du just ditt huvudämne?
- Jag valde logistik och företagsgeografi eftersom de ämnena fokuserade på att se hela bilden och förstå processer. Kurserna verkade mångsidiga och på ett passande sätt även samhälsvetenskapliga.

Hur gjorde du ditt val? Var det baserat på intressen, karriärutsikter eller t.ex. personliga egenskaper?
- Jag valde mitt huvudämne mest baserat på vad som intresserade mig. Jag har alltid haft ett intresse för både ekonomiska och samhälleliga frågor och studerade före Hanken på statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors där jag studerade sociologi.

Hur har huvudämnesvalet påverkat din karriär?
- Mitt huvudämne har definitivt gett mig bra färdigheter för arbetslivet. Med tanke på mitt nuvarande jobb så skulle kanske finansiering passat bättre, men samtdigt anser jag det vara en styrka att jag inte läst finansiering, utan just logistik - som fokuserar på helheter och processer. Jag har också arbetat med direkt logistisika uppgifter tidigare, så jag har en ganska bred erfarenhet av olika delar av företags- och organisationsverksamhet.

Vilka är de viktigaste färdigheterna ditt huvudämne och dina studier på Hanken gett dig med tanke på arbetslivet?
- Mitt huvudämne har mest påverkat mitt sätt att tänka och förstå stora helheter och samband. Detta har varit till stor nytta i alla olika arbetsuppgifter jag haft. Att förstå processer och inverkan av olika typer av flöden och logistik i all (affärs)verksamhet är viktigt från en strategisk synpunkt.

Har du några tips till studerande som funderar på att välja logistik och samhällsansvar som huvudämne?
- I allmänhet tycker jag absolut man skall utgå från att välja ett ämne man är intresserad av. Arbetsmarknaden förändras ständigt så det går inte att förutse var man hamnar. Logistik och samhällsansvar är ett allt viktigare ämne och passar i alla olika branscher. Utöver detta gäller det naturligtvis att kontinuerligt utveckla sig själv och lära sig nya saker. Jag har exempelvis vid sidan om mitt jobba börjat koda och lära mig mera om nya digitala koncept.