Engelska

*

Engelska avdelningen

Mera information på de engelskspråkiga sidorna.

Engelska avdelningens kontaktuppgifter

Namn Befattning Rum Telefon
Cascarino, Dino (Vasa) lektor 329b +358(0)403521749
Gajitos, Maria Asuncion (Helsingfors) universitetslärare A502 +358(0)403521255
Enberg, Caroline (Vasa) universitetslärare 329a +358(0)403521732
Mäkinen, Martti (Helsingfors) universitetslektor A312 +358(0)403521252
Chmilewsky, Alona (Helsingfors) universitetslärare A502 +358(0)403521464

Townsend, Taija (Helsingfors)

universitetslärare A502 +358(0)403521459