| 12.01.2017

Regelbundna serviceavbrott varje månad

När Shibboleth uppdateras, kan du inte logga in i de flesta IT-system. Moodle och andra linuxservers uppdateras samtidigt. Microsoftservrar uppdateras dagen före.

Alla IT-system, och de servrar de finns på, kräver regelbundet underhåll för säkerhets- och systemuppdateringar. Varje system har sin egen uppdateringstidtabell, och sker vanligen en gång i månaden.Hankens uppdateringar sker vanligen månadens andra (ibland tredje) torsdagskväll och fredageftermiddag.

  • Microsoftservrar och -produkter uppdateras på torsdagkväll 18:00- och då kan det förorsaka korta avbrott i åtkomst av nätskivor od.
  • Shibboleth-, Moodle- och andra servrar uppdateras fredag eftermiddag, vanligen kl 14:00-
  • Då Shibboleth uppdateras kan du inte logga in i något IT-system som utnyttjar Shibboleth - dvs de flesta system på Hanken!
    Däremot kommer du åt nätskivorna, din e-post och allt i  Office365, Hankens datorer och WLAN när Shibboleth uppdateras.
  • Avbrotten normalt högst två timmar, men går ofta betydligt snabbare.
  • Vid akuta säkerhetsrisker och radikala fel kan uppdateringar av olika system ske utanför dessa tider.

Tidpunkterna för uppdateringarna sätts in i kalendern med taggen "serviceavbrott"Avbrottet i Shibbolethtjänsterna som skedde natten mellan 12-13.1.2017 berodde på ett kabelarbete i Esbo.Läs mer om de regelbundna avbrotten under IT-tjänster.Vi beklagar de olägenheter avbrotten förorsakar dig som användare.Datacentralen