| 27.10.2017

Information från styrelsemötet 26.10.2017

Hankens styrelse sammanträdde den 26 oktober och fattade beslut om medlemskap i HGSE och utlåtande för universitetssamarbete i Vasa.

I sitt möte den 26 oktober fattade Hanken styrelse beslut i följande ärenden:Helsinki Graduate School of Economics (HGSE)Styrelsen beslöt att Hanken skall bli medlem i HGSE och gav rektor, i samråd med styrelseordförande, fullmakt att ingå avtal om samarbete. De tre universitetens jurister bereder avtalet och instruktionen för enheten.Hankens ståndpunkt till högskolesamarbetet i VasaStyrelsen diskuterade visionen för stärkandet av genomslagskraften och livskraften bland högskolorna i Vasa, som är utarbetad under ledning av Vasa universitet. Styrelsen fattade beslut att Hanken stöder fortsatt samarbete högskolorna emellan, men ställer sig inte bakom en eventuell högskolefusion i regionen.Diskussionsärenden och rektors översiktStyrelsen tog del av en preliminär resursfördelning för 2018. En slutlig resursfördelning, budget och verksamhetsplan kommer upp till beslut på styrelsen möte i december.I sin översikt informerade rektor styrelsen över följande:

  • UKMs vision för högskoleutbildningen och forskningen för 2030
  • Digitaliseringsarbetet vid Hanken
  • Hankens spetsprojektsansökningar
  • International Talent Programme
  • Ägarbyte för Arkadia-fastigheten

Ett fullständigt protokoll över mötet finns att tillgå inom kort på Hanken webbplats: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/beslutsfattande-och-rad….