| 21.06.2022

Hankens prorektorer omvalda för ytterligare ett läsår

Rektor Karen Spens avslutar sitt uppdrag som rektor vid Hanken 31.7.2022 då hon övergår till att vara rektor för handelshögskolan BI i Oslo. Därmed avslutas också prorektorernas mandatperiod den 31.7.2022.

Hanken ska enligt förvaltningsinstruktionen har minst två prorektorer. Ingmar Björkman valdes 25.5 2022 till rektor för perioden 1.8.2022-31.7.2027. Styrelsen har 21.6 2022 bifallit blivande rektor Björkmans förslag att de fyra nuvarande rektorerna utses till prorektorer för ytterligare ett läsår.

Prorektorer för perioden 1.8.2022-31.7.2023 är

• Professor Maria Holmlund-Rytkönen, prorektor för program och kvalitetssäkring
• Professor David Grant, prorektor för forskning och samhällelig växelverkan
• Professor Kaj Storbacka, prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer
• Professor Sören Kock, prorektor för utbildning och rektors representant i Vasa

Läs mera om Hankens rektor och prorektorer på vår webbplats