Hanken representerat vid forskningsdagar på Fudan University

Hanken representerat vid forskningsdagar på Fudan University

Fudan University stod värd för Sino-Finnish Research Days i Shanghai 24-25.10.2017. Konferensen var en del av festligheterna kring Finlands 100-årsjubileum och arrangerades av de finländska universitet som hör till Nordic Centre vid Fudan University.

Ändamålet var att skapa en plattform där kinesiska och finländska forskare kan utbyta information om ämnen av gemensamt intresse.GyöngyiKovacs.jpg På konferensprogrammet stod föreläsningar av inbjudna professorer från både Finland och Fudan samt den finländska ambassaden i Peking. Hankens professor Gyöngyi Kovàcs talade om aktualiteter inom finländsk miljöforskning under rubriken ‘Hot Topics in Finnish Environmental Research’.
- Det var en fin upplevelse att få delta i de här forskardagarna och jag hoppas att vi ska kunna samarbeta ytterligare i framtiden, säger Gyöngyi Kovàcs.

Avslutningsvis kunde kinesiska och finländska forskare diskutera forskningsprojekt inom samma intressesfär.

Mera information:

Gyöngyi Kovacs, Erkkoprofessor i humanitär logistik
E-post: gyongyi.kovacs@hanken.fi
Mobiltelefon: +358 40 352 1241