| 23.06.2021

Hanken får igen toppbetyg av utbytesstudenterna – trots att vårens studier ordnades på distans

Exchange
Utbytesstudenterna som studerat på Hanken under våren ger än en gång toppbetyg för sin utbytesstudieperiod – det här trots att kurserna enbart ordnades på distans under våren. Det här framgår av enkäten som utförs efter varje termin bland Hankens utbytesstudenter.

Hela 100 procent uppger att de är redo att rekommendera Hanken som utbytesstudiedestination för andra. Upp till 98 procent uppger att de är mycket nöjda eller rätt så nöjda med kursutbudet, 97 procent att de är mycket nöjda eller rätt så nöjda med hur deras studieprestationer värderades och 84 procent mycket nöjda eller rätt så nöjda med studiesamarbetet med lokala studenter. Jämfört med resultaten i fjol är skillnaderna i siffrorna inte betydande – resultaten var mycket fina också då.

- Glädjande nog verkar studenterna denna gång vara nöjdare med samarbetet med lokala studerande i kurserna, eventuellt spelar distansundervisningen in – alla jobbar från samma utgångspunkt och tidigare bekantskaper påverkar kanske inte lika mycket nu, säger Johanna Lilius, chef för internationella ärenden på Hanken.

Utbytesteamets service uppskattades

Jämfört med i fjol har belåtenheten med servicen vid Hanken sjunkit en aning, men även i år var närmare 90 procent nöjda (service för studenter, bibliotek, byrån för internationella ärenden ”international office”). I de öppna svaren framkom det ändå att studenterna förstår att coronapandemin hade inverkan på den service de fick.

Alla – 100 procent – uppgav att de varit mycket nöjda (89 procent) eller nöjda (11 procent) med den service som utbytesteamet erbjuder. Också studentkårens insats i att integrera inkommande utbytesstuderande och ordna socialt program uppskattades.

Under vårterminen 2021 hade Hanken 55 utbytesstudenter i Helsingfors. Sammanlagt 65 av dem deltog i enkäten. Av dem var 11 män och 26 kvinnor. Alla utom en var från ett europeiskt samarbetsuniversitet.  

Enkäten har sedan år 2012 utförts av företaget ValueClinique. Resultaten har under årens lopp gett värdefull information om hur undervisningen, servicen och vistelsen vid Hanken har upplevts och vad Hanken kan förbättra. Resultaten denna gång indikerar att Hanken just nu inte behöver vidta några åtgärder. 

 

Mera information:

Johanna Lilius
Chef, Internationella relationer
johanna.lilius@hanken.fi