| 13.10.2017

Förfrågningar om de nya urvalsproven

Hanken är från och med 2018 delaktig i den gemensamma antagningen till ekonomutbildning. Urvalsprovet förnyas då det blir ett gemensamt nationellt prov. Det här ger upphov till många frågor, både från sökande, men också prepkursföretag.

Det är viktigt att komma ihåg att Hankens personal inte får ge ut mera information än den som är öppet tillgänglig för alla på Hankens webbsidor eller som ges ut på Högskoledagarna. Det här gäller både enskilda sökande och prepkursföretag, som alla är kommersiella aktörer - även de som ägs av SHS studentkår.Hanken får på inga villkor samarbeta på något plan med dessa prepkursföretag (t.ex. inte överlåta eller hyra ut utrymmen till prepkurserna), men det går bra att besvara dessa företags förfrågningar på samma sätt som en vanlig sökande som hör sig för.Kandidatantagningens förändringar i huvuddrag

  • 2018 antas 60% av våra nya studerande på basis av studentexamensbetyg och 40% på basis av poäng i urvalsprovet. Det finns inte längre möjlighet att antas på en kombination av betyg och urvalsprov.
  • Urvalsprovet baserar sig inte på samma sätt som tidigare på urvalsprovslitteratur utan på lärandemålen i tre gymnasiekurser. Målet är att provet ska mäta hur väl sökande kan tillämpa sina kunskaper. Provet kommer som tidigare att bestå av flervalsfrågor och/eller sant/falskt påståenden som fylls i på en optisk blankett.
  • Från och med våren 2018 är det också möjligt för internationella sökande att antas på basis av sitt resultat i det svenska Högskoleprovet.

Mera information:https://www.hanken.fi/sv/studier/sok-till-hanken/sok-till-kandidatutbildning/kandidatantagningen-2018