| 24.05.2017

Anu Torkkelis doktorsavhandling i handelsrätt belönades

Hankens gästande forskare Anu Torkkeli har den 23 maj 2017 mottagit ett stipendium av Fonden för främjandet av Finlands utrikeshandel (SUE) för sin doktorsavhandling inom handelsrätt.

Hennes avhandling bär titeln ”Structuring corporate capital gains tax system in the European Union”.Syftet med stipendiet är att ge erkännande åt en doktorsavhandling som uppfyller fondens syfte att främja, stöda och utveckla Finlands utrikeshandel och det finländska näringslivets förutsättningar på ett internationellt plan.Motiveringen till valet av Torkkelis avhandling är att den skapar mervärde för samhället på en rad olika sätt. Torkkelis avhandling gäller reformeringen av koncernbeskattning ur ett internationellt perspektiv.