Undervisningsprov i marknadsföring

Undervisningsprov i marknadsföring

Institutionen för marknadsföring anordnar undervisningsprov tisdagen den 24.10.2017 i A403 klockan 9.10 (sökande Johanna Frösén) i Helsingfors och 106 i Vasa, för positionen Assistant Professor (tenure track) i marknadsföring, Helsingfors.

Välkommen!

Ytterligare information ges av
Malin Wikstedt
malin.wikstedt@hanken.fi