| 24.05.2017

Seminarium kring NCU-kvalitetsauditering

Hanken arrangerade 23.5.2017 ett avslutande seminarium kring NCU:s (Nationella Centret för Utbildningsutvärdering) granskning av Hankens kvalitetssystem.

Under förmiddagssessionen presenterade auditeringsgruppens ordförande Jacques Lanarès auditeringens resultat. Han gav även förslag till hur Hanken kan arbeta vidare med att utveckla och förbättra sina aktiviteter inom kvalitetshantering.Utvärderingsexpert Mirella Nordblad representerade NCU och överräckte ett auditeringsintyg åt Hanken. Kvalitetsstämpeln är i kraft i sex år.Eftermiddagssessionen var öppen för Hankens personal, studerande samt personer inom finländska universitet som arbetar med frågor kring kvalitetshantering och som är intresserade av ackrediteringar.Under eftermiddagsseminariet delade Hanken med sig av sina erfarenheter av att planera och tillämpa Assurance of Learning ramverket och processen på kvalitetshantering i utbildningen. Man presenterade också hur systemet har skapat processer som gynnar såväl utexaminerade, studerande, lärare, externa intressegrupper och organisationen som helhet.Mera information:Katarina Valkama
katarina.valkama@hanken.fi

 
Jaqcues Lanarès.jpg

Jacques Lanarès

 
AoL seminar.jpg

AoL session