| 09.08.2017

Renoveringar på Hanken i Helsingfors

Hankens huvudingång i Helsingfors genomgår en grundlig reparation där bl.a. dörrautomatik installeras. Arbetet är aningen försenat och kommer att pågå fram till 18.8. Tills dess sker tillträde till Hanken via Runebergsgatan dörr, till trapphuset.

Under sommaren har Hankens offentliga toaletter förnyats. Man har installerat akustikskivor i taket, väggarna målades och en del inredning förnyades.Mer information ges av fastighetschef Kuno Öhrman (kuno.ohrman@hanken.fi)