| 28.05.2018

Nytt forskningsnätverk inom AI

Artificiell intelligens (AI), är ett forskningsområde som växer och rektorerna vid Arcada och Hanken fattade beslut om samarbete kring AI 9.5.2018.

Hanken och Arcada kommer att skapa ett gemensamt forskningsnätverk: AILab@​Arcada&Hanken. AI forskarna i det här nya laboratoriet kommer att arbeta med tillämpningar av AI inom ekonomi. AILab@​Arcada&Hanken inkluderar också det redan existerande RiskLab Finland, Arcada.Målsättningen är att AILab ska kunna fungera som stöd för forskning och undervisning både på Arcada och Hanken.Mera information:Timo Korkeamäki, prorektor med ansvar för forskning
e-post: timo.korkeamaki@hanken.fi