| 30.03.2015

Nya professorer i marknadsföring

Två nya professorer i marknadsföring har utnämnts vid Hanken Svenska handelshögskolan från början av året.Peter Björk har utnämnts till professor i marknadsföring vid institutionen för marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan, Vasa.Peter Björk avlade ekonomie doktorsexamen vid Hanken år 1994 och har innehaft ett flertal forsknings- och undervisningspositioner vid högskolan, senast som universitetslektor i marknadsföring. Han har också utsetts till årets lärare.Björk har en lång forsknings- och undervisningskarriär, och en bred erfarenhet av att medverka i och driva såväl nationella som internationalle forsknings- och utvecklingsprojekt.- Utnämningen är hedrande och ger mig ännu större möjligheter att utvecklas och bidra till Hankens och ämnets utveckling, säger professor Björk. Forskningsmiljön i Vasa kan utvecklas genom samarbeten och projekt, vilket jag kommer att jobba allt hårdare för, fortsätter han.Till Björks forskningsintressen hör tjänstemarknadsföring, konsumentbeteende, brand management, marknadsföring inom turism, hållbar turism och destinationsutveckling.Läs mer om Peter Björks publikationer, aktiviteter och projekt här.För ytterligare information, vänligen kontakta:Professor Peter Björk
peter.bjork@hanken.fi
+358 40 352 1723 Kristina Heinonen har utnämnts till professor i tjänste- och relationsmarknadsföring vid institutionen i marknadsföring vid Hanken Svenska handelshögskolan, Helsingfors.Kristina Heinonen har innehaft en Tenure Track-position inom tjänste- och relationsmarknadsföring vid Hanken. I enlighet med villkoren för positionen har hon gjort betydande framsteg inom såväl forskning, undervisning som institutionell kontribution och uppfyller därmed behörighetsvillkoren för att kunna kallas till en professur.Hanken införde år 2006 som det första universitetet i Finland ett Tenure Track-system. Tenure Track-systemet grundar sig på den karriärmodell som tillämpas vid ledande universitet i USA. Systemet erbjuder unga lovande forskare en tidsbunden meriteringstjänst efter vilken de ska vara behöriga för en professur. Heinonen är den tredje av de år 2006 utsedda Tenure Track-forskarna som nått en professur.Sedan 2010 är Heinonen direktör för CERS Centre for Relationship Marketing and Service Management, ett av världens ledande tjänsteforskningscenter.- Hankens tjänste-och relationsforskning är på hög nivå i internationell jämförelse. Jag strävar till att denna kunskap står till näringslivets tjänst i Finland genom närmare samarbete. Därtill bör vi ytterligare förstärka vår internationella närvaro och vårt inflytande, konstaterar professor Heinonen.I sin forskning studerar Heinonen hur kunder upplever tjänster och hurdana relationer de har med olika företag, hur en kunddominant marknadsföringslogik förändrar företagens verksamhet, samt hur teknologin såsom sociala medier skapar nya utmaningar för företagens tjänster och kundrelationer.Läs mer om Kristina Heinonens publikationer, aktiviteter och projekt här.För ytterligare information, vänligen kontakta:Professor Kristina Heinonen
kristina.heinonen@hanken.fi
+358 40 352 1436