| 05.10.2017

Ny ägare för Arkadia

Det svenska fastighetsinvesteringsbolaget Hemsö har nu etablerat sig också i Helsingfors och köpt fastigheten Arkadia på Arkadiagatan 24 av Aalto universitetet för 12,5 miljoner euro.

Fastigheten övergår direkt i Hemsös ägo. Hanken fortsätter som hyresgäst i Arkadia och verksamheten i fastigheten påverkas inte av ägarbytet.
Mera information om Hemsö: http://www.hemso.se/