| 04.11.2016

Jannika Lassus beviljad Folktingets förtjänstmedalj

Folktingets förtjänstmedalj utdelas årligen för betydande personlig insats i arbetet för den svenskspråkiga befolkningen och kulturen.

I år får Hankens Jannika Lassus den här utmärkelsen på förslag av Hanken. Hon är anställd vid Hankens Center för språk och affärskommunikation och hon har tidigare jobbat som forskare vid Svenska litteratursällskapet. Hon har fungerat som Språkalliansens ordförande och som ledamot i Hugo Bergroth-sällskapet.Enligt motiveringen till utmärkelsen har Lassus varit mycket aktiv både inom undervisning, forskning och olika samhälleliga uppdrag som alla stöder det svenska språkets vård och funktion i Finland.

Grattis Jannika!