| 02.11.2017

Haris uppdateras - nytt formulär för att registrera publikationer

Haris uppdateras och får därmed ett nytt formulär för att registrera publikationer, vilket underlättar valet av rätt publikationsklass.

Haris uppdateras till en ny version av programvaran Pure, och därmed förändras sättet att välja publikationsklass vid registrering av publikationer. Formuläret kommer att utgå från typen av publikation (t.ex. artikel eller bok) och rätt publikationsklass (t.ex. A1) ges automatiskt som avslutning i en stegvis process. Se illustrationen i bifogade fil.

New template to report publications in HarisI övrigt är inmatningen av publikationsdata oförändrad. Registreringen av aktiviteter och projekt är också oförändrade.Uppdateringen sker torsdagen den 9 november. Biblioteket arrangerar en drop-in verkstad på tisdagen den 14 november kl. 10-12 och 14-16 i bibliotekets Textlabb (invid servicedisken) då vi demonstrerar och svarar på frågor om uppdateringen och annat som berör Haris.

Ta kontakt om du har frågor eller vill ha hjälp, mejla till haris@hanken.fi.