| 23.06.2021

Hankens årsberättelse 2020 är publicerad

Hanken Svenska handelshögskolans årsberättelse 2020 finns nu tillgänglig elektroniskt via Hankens webbplats. Årsberättelsen erbjuder dig en översikt över höjdpunkterna i vår verksamhet under fjolåret.

Året 2020 var ett speciellt år även för Hanken. Som första universitet i Finland övergick vi till att ge enbart online-undervisning i mitten av mars. Studenterna har varit nöjda med den undervisning de fått då 90 procent av studenterna har gett distansundervisningen ett gott betyg. För att motverka ensamhet och trygga studieframgången har vi lagt in extra resurser på stödtjänster för studenterna. Exempel på våra nya eller utökade serviceformer är en studiecoach, en psykoterapeut, studiecirklar och utbildning av studenter som medverkar i studentkårens stödverksamhet.

Trots pandemin kan vi konstatera att året varit mycket framgångsrikt då vi lyckats bibehålla lika god nivå på utexamineringen, medan studietakten de facto ökat jämfört med tidigare år. Det har också varit glädjande att vår coronarelaterade forskning fått god synlighet i både nationell och internationell media.

Läs den elektroniska årsberättelsen här.

Om du vill ha årsberättelsen i tryckt format, kontakta info@hanken.fi. Vi svarar även gärna på frågor.