| 13.05.2022

Hanken tilldelas 200 000 euro

LSR ger 200 000 euro
Liikesivistysrahasto donerar 200 000 euro till Hanken. Donationen är riktad till Hankens pågående medelinsamlingskampanj Räkna med Hanken.

Donationen är Hankens andel av stiftelsens beslut att donera till tio finska universitet för att främja ekonomisk forskning och utbildning. Donationsbeslutet baserades på följande kriterier; universitetens akademiska framgång inom vetenskaplig forskning, och universitetens samhälleliga genomslagskraft, mätt i antal ekonomer och ekonomiedoktorer. Donationsbeslutet baseras också på de donationer Liikesivistysrahasto mottagit inom ramen för universitetens områden under de senaste 10 åren.

- Vi är mycket tacksamma för denna donation och uppskattar att beslutet baserar sig på faktiska kriterier. Det signalerar att Hankens insats når långt och att vår framgång gagnar samhället i stort, säger rektor Karen Spens.

Fundraisingkampanjen Räkna med Hanken pågår till 30.6.2022. De insamlade medlen används för att stärka Hankens unika position som Finlands enda självständiga handelshögskola. Läs mera och donera här.